Lokalrådet

Mette Knudsen - 30257038 - 2709mette@gmail.com

Lene Madsen - 42 21 77 64

Mette bor lidt ude for Skjoldbjerg og sidder som kasserer i bestyrelsen for huset, Lene er bosat i Skjoldbjerg sammen med hendes familie. 

Vi har 2 fra bestyrelsen/byen som sidder med i BLDR - Billund landdistriksråd.

Del siden